Julkaistu 14.12.2015 käyttäjältä ConnectingTalents
Julkaistu 31.5.2013 käyttäjältä ConnectingTalents
Julkaistu 31.5.2013 käyttäjältä ConnectingTalents

Suojelukohteet

Kalevan navetta

Kalevan navetta on historiallinen suojelumerkinnän saanut rakennus, joka valmistui 1890-luvun loppupuolella. Nimestään huolimatta rakennus ei kuitenkaan koskaan ollut navettakäytössä, vaan karjanhoidosta luovuttiin ennen rakennuksen valmistumista.

Vuonna 1909 Hugo Grönlund osti rakennuksen ja korotti sitä muuttaen samalla sen käyttötarkoituksen verkatehtaaksi. Rakennus toimi verkatehtaana vuoden 1920 lopulle ja 1930-luvulla se otettiin puolustusvoimien käyttöön.

Rakennuksen itäpuolella ollut tykkitalli purettiin vuonna 1990.

Tällä hetkellä Kalevan navetan uusiokäytön suunnittelu on käynnissä ja rakennukseen tullaan sijoittamaan asumista tukevaa toimintaa.

Upseeritalo

Upseeritalo on rakennettu vuonna 1930. Rakennuksessa on asunut muun muassa sotilaspiirin päällikkö ja muuta puolustusvoimien henkilökuntaa.

Upseeritalo on Kalevan navetan tavoin suojelumerkinnän saanut rakennus, johon tullaan myös sijoittamaan asumista tukevaa toimintaa.